Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Tidplan för stadsutvecklingsstrategin

Så här ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike.

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

1 juni: Förslaget till stadsutvecklingsstrategi presenteras

Nu presenteras förslaget till stadsutvecklingsstrategi för allmänheten.

Ta del av förslaget på stadsutvecklingsstrategi

1 juni - 15 september: Tyck till om förslaget till stadsutvecklingsstrategi!

Under den här tidsperioden kan du som bor och verkar i Knivsta kommun lämna dina synpunkter, tankar och idéer kring förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Välkommen att tycka till!

När vi fått in alla synpunkter ser vi över förslaget till strategi igen, och försöker tillmötesgå inkomna önskemål.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta och påverka! Du som lever och verkar i Knivsta kan bidra med ovärderlig kunskap till planeringen. När många bidrar med synpunkter, tankar och idéer hjälper det oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Lämna synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Se vilka möten och aktiviteter som arrangeras under medborgardialogen

Ställ din fråga om förslaget

15 september - 30 november: Kommunen reviderar förslaget efter inkomna synpunkter

När medborgardialogen är avslutad samlar vi ihop de synpunkter som kommit in och ser över förslaget på stadsutvecklingsstrategi igen. Alla synpunkter tas i beaktande i ett reviderat förslag.

Det här händer mer i detalj:

  • Alla inkomna synpunkter tas till vara, beaktas och vägas för att se på om och hur de kan tillgodoses (september-oktober)
  • Knivstas förtroendevalda pekar ut den övergripande inriktningen för vilka ändringar som ska göras utifrån synpunkterna (oktober)
  • Förslag på revideringar från projektgrupp 2035, arbete pågår med att revidera texter, bilder, kartor (oktober)
  • Kommunen besvarar de formella synpunkter som inkommit. Med formella synpunkter menas att den som skrivit synpunkten också lämnat sina kontaktuppgifter, så att kommunen kan ge ett svar. (oktober-november)
  • Reviderad version av Stadsutvecklingsstrategi 2035 kommer läggas fram för godkännande av först Samhällsutvecklingsnämnden (8 november), därefter Kommunstyrelsen (december) och för att sedan kunna läggas fram för antagande till Knivsta kommunfullmäktige (omkring årsskiftet).

År 2022 - år 2035

När stadsutvecklingsstrategin har godkänts av kommunens förtroendevalda politiker kommer den användas som utgångspunkt för de detaljplaner som ska tas fram för de olika delarna av de nya stadsdelarna innan byggnation kan påbörjas. Strategin kommer även att utgöra underlag när kommunen tar fram en ny översiktsplan.

Som alltid kan du vara med och påverka varje ny detaljplan - kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Se de delområden som stadsutvecklingsstrategin föreslår ska byggas ut till år 2035

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2021