Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Tidsplan för stadsutvecklingsstrategin

Så här ser tidsplanen ut för det fortsatta arbetet med Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike.

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Tidsplan

1 juni: Förslaget till stadsutvecklingsstrategi presenteras

Nu presenteras förslaget till stadsutvecklingsstrategi för allmänheten.

Ta del av förslaget på stadsutvecklingsstrategi

1 juni - 15 september: Tyck till om förslaget till stadsutvecklingsstrategi!

Under den här tidsperioden kan du som bor och verkar i Knivsta kommun lämna dina synpunkter, tankar och idéer kring förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Välkommen att tycka till!

När vi fått in alla synpunkter ser vi över förslaget till strategi igen, och försöker tillmötesgå inkomna önskemål.

Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och delta och påverka! Du som lever och verkar i Knivsta kan bidra med ovärderlig kunskap till planeringen. När många bidrar med synpunkter, tankar och idéer hjälper det oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Lämna synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Se vilka möten och aktiviteter som arrangeras under medborgardialogen

Ställ din fråga om förslaget

15 september - 30 november: Kommunen reviderar förslaget efter inkomna synpunkter

När medborgardialogen är avslutad samlar vi ihop de synpunkter som kommit in och ser över förslaget på stadsutvecklingsstrategi igen. Alla synpunkter tas i beaktande i ett reviderat förslag.

Vinter 2021: Stadsutvecklingsstrategin planeras att antas

Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till stadsutvecklingsstragegi för de sydöstra stadsdelarna. Beslutet planeras att fattas under vintern 2021/2022.

December 2021 - år 2035

När stadsutvecklingsstrategin har godkänts av kommunens förtroendevalda politiker kommer den användas som utgångspunkt för de detaljplaner som ska tas fram för de olika delarna av de nya stadsdelarna innan byggnation kan påbörjas. Strategin kommer även att utgöra underlag när kommunen tar fram en ny översiktsplan.

Som alltid kan du vara med och påverka varje ny detaljplan - kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Se de delområden som stadsutvecklingsstrategin föreslår ska byggas ut till år 2035

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021