Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Blir det en utökad kommunal och kommersiell service?

Ja, det behövs mer service av olika slag när invånarantalet ökar.

Här kommer vi med största sannolikhet att se en positiv spiral.

När ett samhälle växer och får fler invånare, brukar tillväxten också automatiskt ge mer service. I takt med att fler flyttar hit vill fler företag etablera sig i Knivsta kommun, och erbjuda service till de som bor och verkar här.

Kort sagt: Fler grannar betyder en möjlighet att utveckla Knivsta, med till exempel fler tågavgångar, bredare serviceutbud och finare parkområden.

Det är också viktigt att kommunens utbyggnad av service, omsorg, skola, kommunikationer och infrastruktur hänger med i bostadsbyggandet för att människor ska vilja bo och verka här. Där har vi på kommunen en viktig roll.

I de nya stadsdelarna planeras för lokaler för verksamhet, som service av olika slag.

Se filmen om näringsliv i framtidens Knivsta

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022