Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur kommer de nya stadsdelarna att se ut?

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 arbetar efter utgångspunkten i kommunens antagna översiktsplan. Där står att att framtidens Knivsta ska vara en modern och levande småstad som samverkar med en levande landsbygd.

I Stadsutvecklingsstrategi 2035 kan du läsa mer om identiteten hos de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

De två grönskande och hållbara stadsdelarna ska vara socialt hållbara, och ge trivsel och trygghet för alla åldrar. I strukturskisserna finns utrymme för parker, idrottsplatser, butiker, restauranger, skolor, vård och annat som hör en stad till. Det ska finnas god offentlig och privat service. Tanken är att de båda stadsdelarna ska leva, både på dagen och på kvällen, och att det ska finnas goda möjligheter för näringslivet att utvecklas.

Bebyggelsen blir av småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Var du än befinner dig i stadsdelarna ska du ha tillgång till både stadskvaliteteroch grönska inom några hundra meter.

Service planeras till stadsdelarnas kärnor, runt Knivsta station respektive kommande Alsike tågstation. Där blir bebyggelsen högre, och flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker och annan service. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter för lägre flerbostadshus, radhus och närservice.

Natur och grönska blir viktigt. Den tätortsnära naturen ska vårdas och gröna stråk ska leta sig in bland kvarteren. Du som bor och verkar i stadsdelarna ska ha tillgång till friluftsliv och rekreation inom 800 meter, var du än befinner dig. Trygga platser för lek och rörelse är en viktig del av stadsbyggandet och en förutsättning för trivseln.

De nya stadsdelarna ska också utformas på ett sådant sätt att klimatet inte påverkas negativt. På sikt ska inga fossila bränslen användas. För att nå det målet blir nyckelordet nära – när avstånden i stadsdelarna är korta - till affären, parken, jobbet och vännerna - minskar behovet av transporter. Ett nätverk av smågator, gångfartsområden samt gång- och cykelvägar ska göra det tryggt och effektivt för både barn och vuxna att välja att transportera sig till fots eller med cykel.

Det ska också vara nära till kollektivtrafik, som bussar och tåg.

Se mer information och se bilder och film på hur stadsdelarna kan komma att se ut

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022