Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur påverkar de två hållbara stadsdelarna idrottsanläggningarna som redan finns i västra Knivsta?

Pizzavallen och Engvallen, båda belägna i Knivsta tätort, ligger i områden som planeras att byggas ut.

Vi vet ännu inte om just dessa två anläggningar kommer att finnas kvar så långt fram som år 2035. Dock är möjligheter till en rik fritid och olika former av idrott ett prioriterat område i kommunens gällande översiktsplan, vilket betyder att de nya stadsdelarna kommer att rymma goda möjligheter för både barn, unga och vuxna att idrotta på olika sätt.

När det gäller de närmast kommande åren finns dock en plan. I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen att både Pizzavallen och Engvallen ska rustas och behållas under ytterligare några år.

Kommunstyrelsen har avsatt 1,7 miljoner kronor till att rusta upp fotbollsplanerna, och har garanterat att inte ta planerna i anspråk för något annat ändamål än fotbolls- och fritidsaktiviteter fram till utgången av höstsäsongen 2026.

Detta under förutsättning att inget för kommunen stort och oförutsett behov skulle uppstå.

Läs nyheten om upprustningen av Pizzavallen och Engvallen här

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022