Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

När räknar ni med att stadsdelarna ska börja byggas?

När stadsutvecklingsstrategin har antagits av kommunens förtroendevalda kan den användas som utgångspunkt för de detaljplaner som tas fram för de olika delarna av de nya stadsdelarna.

De två nya stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Som alltid kan du vara med och påverka varje ny detaljplan - kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt plan- och bygglagen (PBL).

Vissa av de detaljplaner som redan idag är påbörjade i Knivsta kommun, i centrala Ängby och Alsike, ingår faktiskt i åtagandet om 3 500 nya bostäder.

Läs mer om byggnation som redan är påbörjad

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021