Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad betyder det att de nya stadsdelarna blir hållbara - och varför måste de vara det?

Allt arbete och all den utveckling som äger rum inom Knivsta kommun sker med utgångspunkt i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet står även inskrivet i Knivstas fastslagna vision, som anger att Knivsta ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.

Vi ska också så långt som möjligt försöka bevara och utveckla de gröna värden som finns och uppskattas i Knivsta idag.

Det här betyder att de två nya stadsdelarna ska utvecklas med målbilden klimatneutralitet.

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 anges att Knivsta år 2035 är "en stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen".

Hållbarheten uppnås bland annat genom att "bygga en blandad stad (arbete, bostad, centrum/service), att åstadkomma en attraktiv och väl gestaltad bebyggelse med platser och rum som leder till kreativa möten, ge möjligheten att leva ett fossilfritt liv med god mobilitet och med närhet till natur, kultur och fritidssysselsättningar samt ett samhälle som sätter barn och lärande i fokus."

Hållbarhetstanken påverkar alla delar i projektet och de framtida stadsdelarna, från energianvändning och materialval, till stadsdelens förvaltning och förutsättningarna för invånarna att leva koldioxidsnålt.

Den är en övergripande prioritering i projektets alla skeden - planering, genomförande och förvaltning.

Fyrspårsavtalet och de hållbara stadsdelarna

I det så kallade Fyrspårsavtalet med staten står att de nya stadsdelarna ska vara hållbara.

I avtalet står bland annat att Knivsta kommun ska bygga kollektivtrafiknära bostäder, och att staten och Region Uppsala i gengäld ska bidra med bland annat ny station i Alsike, två ytterligare järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik.

I avtalet är klimatfrågan en stor bakomliggande faktor. Genom att skapa förutsättningar för en bättre och utökad kollektivtrafik, samt bygga bostäder, service och verksamheter i anslutning till stationer och hållplatser, så skapar vi ett framtidens Knivsta som kan fungera på ett bra sätt samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan.

Se filmen om energi och klimat i de två stadsdelarna

Läs mer om arbetet med hållbar kommun

Läs om Fyrspårsavtalet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022