Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer med det tidigare Nydal-programmet?

Nydal-programmet har integrerats i Stadsutvecklingsstrategi 2035 – även om det har behövts modifieras för att passa in så bra som möjligt i helheten.

Strategin utgår från den senaste översiktsplanen har införlivat befintliga planer och program i så hög grad som möjligt. Bland annat bevaras skogspartiet Hammaren i västra Knivsta (nära det befintliga reningsverket).

På så sätt drar vi nytta av det arbete som redan har gjorts i kommunen.

Se strukturritningen för nya stadsdelen Västra Knivsta

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022