Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad innebär Utvecklingsprogram Knivsta 2035?

Knivsta fortsätter att växa. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen Uppsala-Stockholm.

När fler söker sig hit behöver samhället utvecklas.

För att kunna planera för ett robust och hållbart Knivsta på lång sikt behöver kommunen ta ett samlat grepp kring stadsutveckling och samhällsplanering. Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att planera för två nya hållbara stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike med 3 500 bostäder till år 2035.

Målsättningen är att stadsdelarna ska bli hållbara - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det betyder hållbarhet när det gäller såväl hårda värden som infrastruktur och trafiklösningar som mjukare värden, som livskvalitet och hälsa.

Kommunen beräknar att vi år 2035 kommer att ha cirka 27 000 invånare i kommunen - idag är vi knappt 20 000 personer. De 3 500 bostäder som ryms inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen.

Att möta tillväxten med just två nya samlade stadsdelar, och inte bara förtäta "lite här och där", ger många möjligheter för Knivsta som kommun.

När vi planerar två områden från grunden kan vi ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som vi hoppas ska erbjuda många kvaliteter för både människor och miljö.

Läs mer om de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035 för de två stadsdelarna

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022