Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad kan vi påverka när de nya stadsdelarna planeras och byggs?

Vi kan påverka mycket – men inte allt.

Stadsdelarna planeras nämligen inom ramarna för det så kallade Fyrspårsavtalet med staten.

I avtalet har både Knivsta kommun, staten och Region Uppsala vissa åtaganden som vi inte kan tumma på. Vi måste alltså förhålla oss till åtagandena i avtalet.

Det här gäller övergripande i Fyrspårsavtalet:

  • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Kommunen ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
  • Bostäderna som byggs ska vara kollektivtrafiknära
  • 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter
  • Staten ska dra två nya tågspår genom Knivsta kommun
  • Kommunen får en ny tågstation i Alsike
  • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Läs mer om Fyrspårsavtalet

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022