Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför genomför kommunen Utvecklingsprogram Knivsta 2035?

Knivsta växer och utvecklas.

Med naturen runt knuten, småstadens lugna puls och närhet till storstädernas arbetsmarknad kommer människor fortsätta söka sig hit för att bo, arbeta eller bara vara.

När vi tar ett samlat grepp och möter den förväntade tillväxten med två nya och hållbara stadsdelar kan vi ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och planera för ett robust, tryggt, trivsamt och hållbart Knivsta på lång sikt. Utvecklingen ska bli så bra som möjligt för de som bor och verkar i Knivsta.

Att bygga två områden från grunden är en unik möjlighet. Den gör att kommunen kan ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna optimala förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Knivsta kommun har tecknat ett avtal med staten - det så kallade Fyrspårsavtalet. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057, under vissa förutsättningar. Bostäderna ska bland annat byggas i kollektivtrafiknära läge och uppföras hållbart.

I gengäld bidrar staten och Region Uppsala med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra järnvägsspår, en tågstation i Alsike och god kollektivtrafik.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 är ett sätt att möta Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner. Uppdraget är att påbörja byggnation med 3 500 bostäder till år 2035, i två nya stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike. Det finns också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, fram till år 2057.

Läs om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om Fyrspårsavtalet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022