Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför ska husen stå så tätt? Kan ni inte sprida ut bebyggelsen lite?

Det är svårt, kanske omöjligt, att bygga ett hållbart och robust samhälle på det sättet.

När vi bygger två "lagom" täta stadsdelar, med kvarter för flerbostadshus och radhus och rum för verksamhet och närservice, men där grönska och natur ändå kan bevaras i form av parker och gröna stråk, kan vi kombinera trivsel med hållbara lösningar och ge de båda områdena goda förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som vatten och avlopp, gator och vägar och annan teknisk infrastruktur.

De boende blir inte beroende av biltransport - det blir nära till kollektivtrafik, och nära till skolor, service och omsorg. Det blir lättare att skapa ett nätverk av bilfria smågator, gångfartsområden samt gång- och cykelvägar. Du kan gå eller cykla till det mesta - eller ta bussen eller tåget, om du hellre vill.

Det blir också nära till naturen, eftersom den skogs-, ängs- och åkermark som angränsar till stadsdelarna kan bevaras.

Dessutom gör "lagom" täta stadsdelar att är lättare att driva till exempel restauranger och kaféer, butiker och annan service och verksamhet. Tanken är att det ska finnas ett större utbud inom stadsdelarna, vilket skapar trivsel och trygghet och minskar resebehovet.

Sammantaget kan sägas att det är en utmaning att planera för ett framtidens Knivsta som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Genom att göra de två nya stadsdelarna tätare blir den utmaningen lättare att klara.

Att inte bygga för glest handlar om att hushålla med marken, möjliggöra hållbar mobilitet samt skapa trygghet och stadsliv. Att inte bygga för tätt eller högt handlar om att förhålla sig till historien och att skapa trygghet genom mänsklig kontakt.

Stadsutvecklingsstrategin lutar sig i sin tur bland annat mot kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, som anger riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska formas, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator. Den nya bebyggelsen blir oftast mellan två och fem våningar hög.

I strukturritningarna för de två nya stadsdelarna planeras för mycket grönska, med gröna "fingrar" som letar sig in bland kvarteren och erbjuder naturnära mötesplatser. Målet är att du, var du än befinner dig i stadsdelarna, ska ha tillgång till friluftsliv och rekreation inom 800 meter.

Det ska inte heller bli för tätt, för det är inte heller hållbart. De nya stadsdelarna ska kännas mänskliga och välkomnande, och det kommer finnas en blandning av olika typer av bostäder, med både flerbostadshus och radhus.

Ambitionen i arbetet med de två nya hållbara stadsdelarna är att ta med Knivstas identitet in i framtiden. Vi planerar för stadsdelar som rymmer grönska, sociala mötesplatser och rum för exempelvis egna odlingar, på samma gång som vi vill använda moderna och innovativa lösningar för att bygga en hållbar stad.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022