Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vem bestämmer hur byggnaderna och husen ska se ut i de nya stadsdelarna?

Det är stadsutvecklingsstrategin som sätter ramarna för hur de nya kvarteren och byggnaderna ska se ut i framtidens Knivsta.

Stadsutvecklingsstrategin är det dokument som kommunen lutar sig mot när vi tar emot ansökningar för nya detaljplaner, och fattar beslut om hur byggnader och bostäder ska planeras och se ut i de nya stadsdelarna. 

Stadsutvecklingsstrategin lutar sig i sin tur bland annat mot kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, som anger riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska formas, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator.

Som alltid kan du som bor och verkar i kommunen också vara med och tycka till om varje detaljplan. Kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt plan- och bygglagen (PBL).

Se filmen om kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy Öppnas i nytt fönster.

Läs om detaljplaneprocessen

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022