Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad betyder det att Knivsta kommun ska få ett nytt bostadsförsörjningsprogram?

Kommunen arbetar med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Det blir det dokument som vi lutar oss mot när beslut fattas om bostadsförsörjning i de två nya och hållbara stadsdelarna.

Programmet ska både ge fakta och vara ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och stadsutvecklingsprojekt.

Med hjälp av bostadsförsörjningsprogrammet kan kommunen driva utvecklingen av bostäder i önskad riktning och påverka bostadsmarknaden. Riktlinjerna i programmet ska ge kommunen vägledning i vilka projekt och boendeformer som ska prioriteras för att ge god blandad bebyggelse.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022