Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vilken sorts bostäder ska byggas i de nya stadsdelarna?

Exakt hur bostäderna ska se ut i de olika kvareten anger inte stadsutvecklingsstrategin - den sätter bara ramarna för de övergripande bebyggelsestrukturen i de nya stadsdelarna, och visar var exempelvis torg, bostäder, gator, skolor och så vidare kan placeras.

Det blir först senare, i de kommande detaljplanerna, som det mer exakt beslutas hur de olika bostäderna kommer att se ut.

Även om det är tidigt i planeringen för att veta detaljerna om de olika bostäderna, så anger ändå stadsutvecklingsstrategin ett antal riktlinjer för bostadsförsörjningen i de kommande stadsdelarna.

I avsnittet om bostadsförsörjning beskrivs att de nya stadsdelarna ska ha ett brett utbud av olika sorters bostäder. Bostäderna ska vara varierande - både vad gäller själva boendet och vad gäller upplåtelseformerna, med hem för olika behov och livssituationer.

Den nya bebyggelsen ska också kopplas samman med de byggnader och hus som redan finns i de två områdena. När gammalt och nytt möts på ett harmoniskt sätt underlättar det för mänskliga möten – mellan människor i olika åldrar, med olika förutsättningar och i olika livsskeden.

Det här betyder i korthet att du som kommer att leva i någon av stadsdelarna ska kunna bo på olika sätt. Stort eller litet, i flerfamiljshus eller i radhus, i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hem. Du kan välja en bostad nära centrumkärnan, vid tågstationen, eller längre ut från centrum där bebyggelsen är lägre.

En sådan bostadsvariation är viktig för att nå målet med att stadsdelarna ska vara hållbara. Fler alternativa upplåtelse- och boendeformer i en stadsdel skapar förutsättningar för social och ekonomisk trygghet. När kvarteren är blandade ökar jämställdheten och segregationen minskar.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022