Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför ska de nya stadsdelarna vara klimatvänliga?

Allt arbete och all den utveckling som äger rum inom Knivsta kommun sker med utgångspunkt i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet står även inskrivet i Knivstas fastslagna vision, som anger att Knivsta ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.

Knivstas stadsutveckling tar således avstamp i Agenda 2030.

I det så kallade Fyrspårsavtalet med staten, där Knivsta kommun avtalat om att bland annat bygga kollektivtrafiknära bostäder, och där staten och Region Uppsala i gengäld bidrar med bland annat ny station i Alsike, två ytterligare järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik, är klimatfrågan en stor bakomliggande faktor.

Genom att skapa förutsättningar för en bättre och utökad kollektivtrafik, samt bygga bostäder, service och verksamheter i anslutning till stationer och hållplatser, så skapar vi ett framtidens Knivsta som kan fungera på ett bra sätt samtidigt som vi minskar vår klimatpåverkan.

I den koldioxidanalys som kommunen låtit göra framgår det att de största koldioxidutsläppen i Knivsta genereras av inrikes och utrikes transporter. Om vi ska klara tvågraders målet enligt klimatavtalet Parisavtalet så måste vi sänka våra koldioxidutsläpp med 16,4 procent årligen fram till 2040.

I ett befintligt samhälle, där hus, kvarter och infrastruktur redan är på plats, kan det vara svårt göra ändringar som ger minskad klimatpåverkan. Nu, när vi planerar två nya och hållbara stadsdelar från grunden, har vi en unik möjlighet att bygga klimatsmart från början.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022