Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur förhåller sig Utvecklingsprogram Knivsta 2035 till Fyrspårsavtalet?

Genom Fyrspårsavtalet har Knivsta kommun åtagit sig att möjliggöra för två nya stadsdelar - en i västra Knivsta och en i Alsike stationssamhälle.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och arbetet med de två stadsdelarna följer Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner - men är inte avhängigt av det. Knivsta förväntas växa oavsett fyrspårsavtal och med Knivsta 2035 vill vi möta den tillväxten på ett sätt som ger en så bra utveckling som möjligt för dem som bor och verkar i Knivsta.

Knivsta 2035 leds av en projektgrupp som har uppdraget att skapa förutsättningar för två nya stadsdelar som ska rymma 3 500 bostäder till år 2035.

Fyrspårsavtalet har varit under diskussion i kommunen. Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7500 bostäder fram till 2057, utan att statens och regionens åtaganden enligt avtalet förändras. Detta initiativ till omförhandling avslogs av staten.

Vi på kommunen ser att de 3 500 nya bostäder som Knivsta 2035 ska ge förutsättningar för kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen, oavsett fyrspårsavtal.

Att möta den förväntade tillväxten med två nya stadsdelar ger unika möjligheter för Knivsta.

Att planera två områden från grunden gör att vi kan ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna optimala förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya stadsdelarna

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022