Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta kommun begärde en omförhandling av Fyrspårsavtalet. Hur har det gått med den?

Under 2019 ledde ett folkinitiativ i Knivsta fram till diskussioner om omförhandling av Fyrspårsavtalet. En namninsamling gjordes, med tillräckligt många godkända namn för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inte genomföra en folkomröstning, eftersom kommunen själv begärt omförhandling med staten.

Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till staten, och i december kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022