Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför har kommunen tecknat det här avtalet?

Knivsta kommun ser positivt på utbyggnaden av spårkapaciteten från två till fyra spår. Det möjliggör ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och underlättar för kommunens många pendlare att välja tåget framför bilen.

Fyra spår gör det också möjligt att bygga en station i Alsike, något kommunen önskat sedan lång tid tillbaka. Sammantaget innebär fyra spår att Knivsta kommun kan fortsätta att utvecklas på ett klimatsmart och långsiktigt hållbart sätt.

Ett villkor för utbyggnaden är att Knivsta och Uppsala kommuner möter upp med ökat bostadsbyggande.

Se kommunens samlade information om Fyrspårsavtalet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022