Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vi hade väl kunnat få fyra spår genom Knivsta utan att ingå avtal?

Jo, det är tänkbart men det hade tagit mycket längre tid.

Det är stor konkurrens vad gäller förbättringar och investeringar i statlig infrastruktur runt om i landet, och tack vare fyrspårsavtalet och kommunens åtagande om att planera för nya bostäder så har staten prioriterat utbyggnad av ostkustbanan och ny station i Alsike.

Utan Fyrspårsavtalet hade det antagligen inte heller blivit någon station i Alsike eller förbättrad kollektivtrafik via UL, som staten respektive Region Uppsala åtar sig i avtalet.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022