Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det planeras och byggs ju redan en del i områdena för de två nya stadsdelarna - i både Ängby och Alsike. Ingår dessa pågående detaljplaner och byggnationer i åtagandet om 3 500 bostäder till år 2035?

Ja, de ingår i åtagandet.

Området Östra gärdet i västra Knivsta, med cirka 200 bostäder är redan färdigställt och inflyttat. Östra gärdet är det kvarter med vita flerbostadshus som är beläget norr om Gredelbyleden, alldeles intill och på den västra sidan av järnvägen.

Detaljplanen Centrala Ängby med cirka 700 bostäder är antagen, och byggnation har påbörjats.

Förslaget på detaljplanen Lötängen, med 800 bostäder i en ny liten stadsdel i Knivsta, ingår också i åtagandet.

I Alsike ingår detaljplanerna Alsike Nord etapp 2 a och b i Knivsta 2035. De detaljplanerna innehåller cirka 600 bostäder och inkluderas alltså i planerna på sammanlagt 3 500 bostäder i de två nya stadsdelarna till år 2035.

Se mer om hur Knivsta kommun planerar att bygga ut de två stadsdelarna

Se samlad information om vad som byggs just nu i Centrala Ängby

Läs om husen vid Östra gärdet Länk till annan webbplats.

Se pågående detaljplan för Alsike Nord etapp 2A

Se detaljplan för Alsike Nord etapp 2B

Se detaljplaneförslag Lötängen

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022