Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur säger stadsutvecklingsstrategin att man ska gå till väga när de nya stadsdelarna byggs ut? Var börjar ni och hur ser det ut år 2035?

I avsnittet om genomförande beskrivs hur de två stadsdelarna ska växa fram. Det kvarstår förstås mycket arbete och planering för att kunna genomföra de ambitioner och mål som finns. Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna för det arbetet, och fokuserar mer på vad kommunen vill uppnå än exakt hur det ska göras.

Utbyggnaden av västra Knivsta och Alsike kommer att pågå under lång tid. Det är viktigt att det under arbetets gång görs medvetna val och avvägningar för att staden ska bli robust och hållbar över tid. Ett sätt är att i möjligaste mån behålla en flexibilitet i stadsbyggnaden, så att staden kan anpassas till framtida möjligheter som inte kan förutspås idag.

Stadsdelarna har delats upp i olika delområden i stadsutvecklingsstrategin, och kommer att byggas i etapper. I avsnittet om genomförande anges ungefär när i tid det kan tänkas att de olika områdena detaljplaneras och byggas ut. I enlighet med strategin är det nämligen inte möjligt att börja bygga direkt - det måste först tas fram åtminstone en detaljplan per delområde.

Framtagandet av en detaljplan följer en lagstyrd process och du som granne, boende eller fastighetsägare har möjlighet att komma med specifika synpunkter som rör just ditt närområde.

Se de delområden som föreslås byggas ut till år 2035 i västra Knivsta

Se de delområden som föreslås byggas ut till år 2035 i Alsike

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022