Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det står i stadsutvecklingsstrategin att de nya stadsdelarna ska ha mycket grönska. Vad menas egentligen med det?

Det betyder egentligen att vi ska ta hänsyn till grönska, växtlighet och natur när de nya stadsdelarna planeras och byggs.

Grunden är egentligen att naturen är bra för oss - och för klimatet.

Att uppleva natur inspirerar till rörelse, skänker välbefinnande och bidrar till en god folkhälsa.

Våra samhällen är också beroende av naturen, som bidrar med bland annat luftrening, klimatreglering och biologisk mångfald.

När vi tar hänsyn till naturen och till nätverket av ekosystem i stadsutvecklingen har vi chans att bygga ett hållbart samhälle, där också framtidens knivstabor har ren luft och vatten, och tillgång till gröna miljöer i parker och naturområden.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022