Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad säger stadsutvecklingsstrategin om värdet av kultumiljöer i en kommun?

Med en stadsutveckling som tillvaratar platsernas kulturmiljöer skapas en identitet och en tillhörighet. Samtidigt läggs nya årsringar till och kan läsas av i framtiden.

I stadsutvecklingsstrategin anges att värdefulla kulturmiljöer bör ses som en resurs att ta fasta på. Det gäller byggnader och fornlämningar, men också annat, som gamla vägar, mötesplatser och vyer över landskap.

I det fortsatta arbetet behöver kulturmiljön tas hänsyn till i varje enskild detaljplan, utifrån respektive områdes förutsättningar. Det kommer också göras arkeologiska utredningar och eventuellt utgrävningar, eftersom det finns fornlämningar på många platser i kommunen.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022