Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Ska Knivsta centrum flytta till andra sidan järnvägen?

Knivsta tätort kommer fortfarande vara ett enda Knivsta, och båda sidor av järnvägen kommer att vara centrala delar.

Järnvägen ska inte vara en barriär, utan vi ska planera för en sammanhållen stad. När befolkningen växer skapas ett större underlag för verksamheter och utbudet ökar.

Eftersom utbyggnationen kommer att ske under en lång tidsperiod och stationen byggas om kommer östra sidan fortsätta ha högst täthet av centrumverksamheter de närmaste åren. I de fastigheter i närheten av tågstationen som byggs i närtid på östra sidan finns verksamhetslokaler som kommer att bidra till mer liv, rörelse och utbud.

På västra sidan kommer mark sparas i centrala lägen för att i senare skeden kunna ta emot fler etableringar som bidrar till småstaden.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022