Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad innebär det att de nya stadsdelarna ska vara socialt hållbara?

I avsnittet om social hållbarhet i stadsutvecklingsstrategin står att begreppet – förenklat - handlar om att skapa ett bra vardagsliv. Målet är livskvalitet – de nya stadsdelarna ska skapa förutsättningar för en god livskvalitet för alla som bor och verkar i dem.

Stadsbyggnaden ska bidra till sociala kontakter och utbyte mellan människor. I stadsdelarna ska också finnas offentlig och privat service, som butiker, kollektivtrafik, parker, idrottsanläggningar, vårdinrättningar och annat som skapar en välmående stad.

När Knivsta växer behöver de stadsmiljöer som skapas vara sammankopplade, inkluderande, jämlika och trygga. Stadsbyggandet ska bidra till att alla får samma tillgång till stadens resurser.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022