Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det är mycket prat om nya stadsdelar och tätorterna Knivsta och Alsike. Vad händer med oss på landsbygden i framtiden?

Det är viktigt att poängtera att stadsutvecklingsstrategin handlar om de två kollektivtrafiknära stadsdelar som är planerade till västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle.

I resten av kommunen gäller kommunens översiktsplan, i vilken jordbruket och landsbygden har en stark plats.

Knivsta kommun rymmer anrik jordbruksbygd och har fortfarande idag en landsbygd som lever i högsta grad. Cirka 23 procent av dagens knivstabor bor på landsbygden.

Det tydliga målet, som anges både i kommunens politiskt fastslagna vision och i den gällande översiktsplanen, är att Knivstas landsbygd även i framtiden ska vara en levande del av kommunen.

Sammanfattningsvis kan sägas att ambitionen är att Knivsta ska utvecklas till en modern småstad, i nära samverkan med en levande landsbygd.

Kapitel 6 i kommunens gällande översiktsplan ägnas åt just landsbygden och att den ska leva även i ett framtidens Knivsta. Kapitlet berör många delar, från det breda helhetsperspektivet till mer specifika budskap kring exempelvis landsbygdens verksamheter till nya bostäders placering och utformning.

Här står bland annat att läsa:

”På landsbygden ska invånare både kunna bo, arbeta och tillbringa sin fritid. Knivstas landsbygd har stor potential för utveckling av nya verksamheter, bostadshus och attraktionspunkter för besökare. Här finns ett rikt natur- och kulturlandskap samt ett antal små och medelstora företag som skapar arbetstillfällen.

En hållbar landsbygdsutveckling innebär att det finns förutsättningar för att utveckla det unika som landsbygden har att erbjuda. En levande landsbygd förutsätter att möjligheter finns för att utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande. Kyrkbyar och byar ska fungera som naturnära platser som är attraktiva för boende och verksamheter samtidigt som landsbygdskaraktären och kulturlandskapets kvalitéer bevaras för framtida generationer.”

Läs mer om en levande landsbygd i Knivsta

Se gällande översiktsplan

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022