Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur kommer stadsutvecklingsstrategin att användas?

Stadsutvecklingsstrategin används som utgångspunkt för beslut.

Den är planeringsverktyget för alla berörda: För de företag som vill bygga i stadsdelarna, för verksamheter som funderar på att etablera sig i Knivsta, för invånare som vill se hur framtidens Knivsta kan komma att se ut, för personer som funderar på att flytta hit, för föreningar och andra aktörer.

Det är också det dokument som vi på Knivsta kommun lutar oss mot när vi fattar beslut som rör stadsutvecklingen i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle, till exempel när vi tar fram nya detaljplaner och bestämmer hur byggnaderna ska se ut i kvarteren.

Strategin kommer även att utgöra underlag när kommunen tar fram en ny översiktsplan.

Det går inte att börja bygga hus direkt i enlighet med stadsutvecklingsstrategin. Hur byggnaderna ska se bestäms först i de kommande detaljplanerna.

Som alltid kan du vara med och påverka varje ny detaljplan - kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Ta del av hela fStadsutvecklingsstrategi 2035

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022