Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur har de som bor och verkar i Knivsta kunnat vara med och påverka Stadsutvecklingsstrategi 2035?

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och lämna synpunkter på hela förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Inom ramen för dialogen arrangerades det också ett Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd. Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av fokusrådet fick projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker möjlighet att ta del av mer ingående tankar och reflektioner om framtidens Knivsta.

Efter dialogen gjordes en rad både små och stora ändringar i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

Läs mer om Fokusråd 2035 och ta del av den samlade dokumentationen från fokusrådet

Se rapporten från medborgardialogen

Se alla samlade synpunkter och ändringar i Dialogredogörelsen

Även framöver kan du vara med och påverka stadsbyggnaden framöver. I samband med varje ny detaljplan i de kommande stadsdelarna bjuder vi in till dialog och samråd enligt plan- och bygglagen (PBL).

Dina synpunkter är viktiga för oss. När vi lyssnar till vad invånarna tycker kan vi bidra till att skapa ett framtidens Knivsta som många trivs med och känner sig delaktiga i.

Framtida dialoger

Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna för stadsdelarna, men bestämmer inte exakt hur kvarter och byggnader ska se ut mer exakt. Det bestäms i de kommande planprogrammen och detaljplanerna. I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Då kan alla som vill vara med och lämna synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger. De kan handla om hur en framtida Alsike station kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station ska utvecklas.

De nya stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande. Under de kommande åren kommer kommunen att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike. Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och få förfrågningar om att delta i fördjupade samtal och andra aktiviteter.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden. De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Läs om hur du kan delta och påverka de nya stadsdelarna

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022