Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad är Stadsutvecklingsstrategi 2035?

Inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två nya stadsdelar i kommunen – i västra Knivsta respektive Alsike. Stadsdelarna ska rymma service, arbetsplatser och sammanlagt 3 500 bostäder till år 2035.

Kommunen har under de senaste åren planerat intensivt för de två nya stadsdelarna. Nu har Knivsta kommunfullmäktige antagit Stadsutvecklingsstrategi, som sätter ramarna för hur de kommande stadsdelarna ska se ut. ett

Stadsutvecklingsstrategin är ett viktigt dokument för Knivsta kommun. Strategin tar ett samlat grepp om stadsbyggnaden och föreslår en grundstruktur för de två framtida stadsdelarna, med lösningar för områden som kollektivtrafik och transport, gator och vägar, energi och klimat, näringsliv, naturvärden och hållbarhet.

Strategin rymmer också skisser över kvarteren i den nya bebyggelsen, med konkreta förslag på var exempelvis torg, service, bostäder, parker, kollektivtrafikhållplatser, gång- och cykelvägar och annat ska placeras.

Stadsutvecklingsstrategin gäller inte för hela kommunen, utan bara för de delar som ingår i utredningsområdet för stadsdel västra Knivsta respektive stadsdel Alsike. I resten av kommunen gäller översiktsplanen.

Fyrspårsavtalet och stadsutvecklingsstrategin

Knivsta 2035 och arbetet med de två nya och hållbara stadsdelarna sker inom ramen för det så kallade Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner – men med ett kortare perspektiv och ett väsentligt lägre antal bostäder. Istället för att ta sikte på år 2057, som Fyrspårsavtalet gör, har Utvecklingsprogram Knivsta 2035 uppdraget att påbörja byggnation med 3 500 bostäder till år 2035. Stadsutvecklingsstrategi 2035 sträcker sig därför till år 2035 men har utblick mot år 2057 - det vill säga rymmer en vision om hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas ända fram till år 2057.

Vad kan du hitta i stadsutvecklingsstrategin?

Stadsutvecklingsstrategin beskriver hur västra Knivsta och Alsike kan utvecklas med 3 500 nya bostäder fram till 2035. I förslaget finns både strukturskisser över kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden.

På lång sikt kommer de två tätorterna tillsammans kännas som en enda småstad - Knivsta.

Mycket av arbetet återstår, och stadsutvecklingsstrategin fokuserar mer på vad kommunen vill uppnå än exakt hur det ska göras. Den sätter grundstrukturen för de två nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022