Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför har kommunen tagit fram en stadsutvecklingsstrategi?

Knivsta fortsätter att växa. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen Uppsala-Stockholm.

Knivsta kommun beräknar att vi år 2035 kommer att vara cirka 27 000 invånare i kommunen - idag är vi drygt 19 000 personer.

För att kunna planera för ett robust och hållbart Knivsta på lång sikt behöver kommunen ta ett samlat grepp kring stadsutveckling och samhällsplanering. Det sker genom Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som har uppdraget att planera för två nya hållbara stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike med arbetsplatser, service och 3 500 bostäder till år 2035.

Att möta tillväxten med just två nya samlade stadsdelar, och inte bara förtäta "lite här och där", ger många möjligheter för Knivsta som kommun.

När vi planerar två områden från grunden kan vi ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna goda förutsättningar för framtiden. Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som vi hoppas ska erbjuda många kvaliteter för både människor och miljö.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är en del i arbetet med det så kallade Fyrspårsavtalet med staten. I avtalet åtar sig Knivsta kommun att bygga kollektivtrafiknära bostäder, medan staten och Region Uppsala i gengäld bidrar med bland annat ny station i Alsike, två ytterligare järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik till år 2057.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 rymmer därför också en stadsutvecklingsvision om hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas ända fram till år 2057.

Ta del av förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022