Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför vill ni på kommunen att Knivsta ska växa hela tiden? Jag vill ha det som det är.

Även om man skulle vilja så går det inte att helt stoppa tillväxt i Knivsta kommun.

Knivsta ligger mitt i en region som växer kraftigt, och många vill bo och verka här. Kommunerna runt om oss växer och utvecklas, och både staten och omkringliggande kommuner gör satsningar över kommungränserna, på exempelvis infrastruktur och lösningar för transporter.

Tillväxt är också en bra sak i en kommun.

När fler flyttar hit ökar kommunens intäkter i form av skattekronor, och vi kan erbjuda mer och bättre service till våra invånare – även till dem som redan bor här.

Med större inkomster kan kommunen investera i Knivstas framtid, och skapa robusta och hållbara lösningar för samhällsbygget. På så sätt blir framtidens Knivsta en kommun som står rustad för att klara omvärldsförändringar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Med fler invånare vill fler företag också etablera sig här. Det betyder ännu mer service till kommuninvånarna och också fler arbetstillfällen.

På så sätt ger tillväxt en positiv spiral.

Sammanfattningsvis: Tillväxt är alltid en avvägningsfråga. Ingen tillväxt alls, eller till och med en negativ tillväxt i en kommun, ger konsekvenser i form av minskad service, och med det också minskad trygghet, för kommuninvånarna. Man kan tvingas dra ned på exempelvis sjukvård och skolor.

En väldigt kraftig tillväxt kan istället skapa andra utmaningar, exempelvis när det gäller att ta hand om miljön och naturvärden, samt bibehålla den sociala hållbarheten, med trygghet och trivsel för alla.

Det är därför så viktigt att blicka långt framåt och planera tillväxten så att den sker på ett kontrollerat och hållbart sätt där man värnar de värden som finns i kommunen och ser till så att infrastruktur och den kommunala servicen hänger med.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022