Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför visar kartorna i förslaget på strategi hur stadsdelarna ska se ut år 2057 - strategin löper väl fram till år 2035?

Strategin presenterar bebyggelsestruktur för de två nya stadsdelarna fram till år 2035, med sammanlagt 3 500 bostäder i de två nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Arbetet med strategin är dock en del i arbetet med det så kallade Fyrspårsavtalet med staten. I avtalet åtar sig Knivsta kommun att bygga kollektivtrafiknära bostäder, medan staten och Region Uppsala i gengäld bidrar med bland annat ny station i Alsike, två ytterligare järnvägsspår genom kommunen och en god kollektivtrafik, till år 2057.

Stadsutvecklingsstrategin rymmer därför också en vision om hur de två stadsdelarna skulle kunna utvecklas på längre sikt.

Straetgin sträcker sig alltså till år 2035, men har utblick mot år 2057.

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se kartor och strukturskisser över stadsdelarna

Läs om Fyrspårsavtalet - Knivsta kommuns stadsutvecklingsavtal med staten

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022