Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det sägs att plankorsningen Särstavägen/Knivstavägen ska stängas. Ska Gredelbyleden då vara den enda huvudgatan genom Knivsta i framtiden och hur ska den räcka till för trafiken?

Det har funnits planer på att stänga plankorsningen men de är avblåsta. Knivsta kommun anser att överfarten fortfarande behövs.

I framtiden kommer Knivsta kommun att behöva ytterligare överfarter över järnvägen, både för motorfordon och för gående/cyklister. I dagsläget är det inte klart när och var sådana kommer att byggas - utredningar pågår. Det är dock säkert att det kommer att bli fler överfarter. Det behövs för att möta framtidens transportbehov.

Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig huvudgata genom Knivsta och över järnvägen. Arbetet med att göra om leden till stadsgata innebär en något längre hastighet på leden så att även gående och cyklister kan röra sig friare.

Att göra en stadsgata av leden sker i enlighet med förslaget till transportplan, som anger att transport- och bebyggelseplaneringen ska samordnas.

Tillbaka 

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022