Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Gredelbyleden görs om till en stadsgata med långsam trafik. Vad innebär det?

Att Gredelbyleden görs om till stadsgata betyder att staden växer ihop med gaturummet, med en mjukare övergång mellan gaturum och kvarter.

Gående och cyklister kommer att kunna röra sig längs med Gredelbyleden.

Gredelbyleden kommer fortsatt att vara en viktig huvudgata genom Knivsta men med något lägre hastighet.

Att göra en stadsgata av leden sker i enlighet med förslaget till transportplan, som anger att transport- och bebyggelseplaneringen ska samordnas.

Tillbaka 

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022