Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur planeras för trafiken i de nya stadsdelarna?

I stadsutvecklingsstrategin finns förslag på lösningar för trafiken, med bland annat ytterligare broar över järnvägen. Tanken är att du som bor och verkar i stadsdelarna ska kunna resa enkelt och hållbart, utan att behöva använda ett eget fordon.

De nya stadsdelarna ska utformas på ett sådant sätt att det är tryggt, säkert och effektivt att röra sig samtidigt som klimatet inte påverkas negativt. På sikt ska inga fossila bränslen användas för transporter. För att nå det målet blir nyckelordet nära – när avstånden i stadsdelarna är korta, till affären, skolan, parken, jobbet, fritidsaktiviteterna och vännerna, minskar behovet av transporter.

Ett nätverk av smågator, cykelfartsområden samt gång- och cykelvägar ska göra det tryggt och effektivt för både barn och vuxna att välja att transportera sig till fots eller med cykel. Stadsdelarna ska även ge tillgång till en god kollektivtrafik för de som ska resa till andra delar av kommunen och regionen.

Självklart kommer transportmöjligheter för motorfordon också att finnas inom stadsdelarna. Inte minst leveranser och nyttotrafik behöver komma fram. Genom att bilpooler och delningslösningar kan många få tillgång till bil utan att själva behöva äga ett eget fordon. För den som vill använda egen bil finns parkeringsplatser inplanerade, i exempelvis parkeringshus i de så kallade mobilitetshubbarna.

Läs om mobilitetshubbar här

Generellt sett handlar vår planering för transport inte om att försämra för bilen, utan om att förbättra mobiliteten totalt sett, både inom samt till och från de nya stadsdelarna. I en tät stad behöver ytan fördelas på ett jämlikt sätt. Stadsutvecklingsstrategins mobilitetsmodell gynnar en ökad framkomlighet för alla.

Bilens roll i framtiden

Inom hållbar stadsplanering ser man att det kommer att finnas både bilar och parkeringsplatser i framtiden, men att de kommer användas annorlunda. Idag äger många sin egen bil, och många av dem står oanvända långa tider. Många parkeringsplatser står oftast tomma.

I framtidens hållbara stad kommer istället att finnas olika mobilitetstjänster, som bilpooler och cykelpooler. På det sättet kan samma mängd bilar och parkeringsplatser användas av mycket fler personer.

Tillbaka


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022