Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad innebär det att Knivsta kommun ska få en transportplan?

Knivsta kommun arbetar just nu med att ta fram ett förslag på transportplan för hållbar mobilitet för Knivsta kommun. Den tas fram i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala.

Utifrån framtida samhällsutmaningar och målen i Agenda 2030 ska transportplanen fungera som ett verktyg för att samordna transport- och bebyggelseplaneringen i kommunen.

Fokus flyttas från en traditionell trafikplanering för olika trafikslag till en samordnad utveckling av ett mobilitetssystem för alla.

Transportplanen utgår från det så kallade Fyrspårsavtalet och Knivsta kommuns befintliga trafikstrategi från 2014, men genererar alltså nya arbetssätt och verktyg som ska användas för att öka tillgängligheten till en hållbar mobilitet för alla.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022