Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför planeras det inte för fler parkeringsplatser? Många har ju egen bil.

För att uppnå de hållbarhetsmål som finns kopplade till utvecklingen av de nya stadsdelarna behöver fler resor ske via hållbara transportmedel. Gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer därför att vara norm när vi planerar resor och transport i de hållbara stadsdelarna.

I Fyrspårsavtalet anges att de nya bostäderna i stadsdelarna ska ha ett så kallat parkeringstal på max 0,3 bilplatser per lägenhet när stadsdelarna är fullt utbyggda, och när kollektivtrafik samt andra mobilitetslösningar är fullt anpassade till framtida behov.

Möjligheten till egen bil kommer därmed fortfarande att finnas om än i en mindre utsträckning jämfört med idag. Det ska också finnas möjlighet till bilpooler, så att du som bor och verkar i stadsdelarna kan ha tillgång till bil utan att du själv behöva äga fordonet.

Färre parkeringsplatser innebär också att mer yta frigörs för exempelvis torg, parker och natur. På så sätt ökar vi möjligheten att röra sig fritt i våra tätorter på ett lugnt och tryggt sätt.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022