Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur kan jag som bor och verkar i Knivsta påverka förslaget till stadsutvecklingsstrategi?

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och lämna synpunkter på hela förslaget på stadsutvecklingsstrategi. Just nu ser vi över förslaget på strategi igen efter inkomna synpunkter, och kommer under vintern att presentera ett nytt och reviderat förslag i december. Det ska sedan kommunens förtroendevalda politiker ta ställning till.

Även när stadsutvecklingsstrategin är antagen kan du vara med och påverka stadsbyggnaden framöver. I samband med varje ny detaljplan i de kommande stadsdelarna bjuder vi in till dialog och samråd enligt plan- och bygglagen (PBL).

Dina synpunkter är viktiga för oss. När vi lyssnar till vad invånarna tycker kan vi bidra till att skapa ett framtidens Knivsta som många trivs med och känner sig delaktiga i.

Tidigare dialog

Knivsta 2035 redan har haft en inledande dialog, inom ramen för Medborgarrådet. I oktober hade vi en enkät ute med frågor om bland annat vad Medborgarrådets deltagare skulle vilja se mer av i framtidens Knivsta, vad de tänkte kring fordon och transport och vad de tyckte skulle finnas i ett framtida parkstråk.

Dessa synpunkter har vi tagit med oss när vi arbetat med förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Framtida dialoger

Stadsutvecklingsstrategin sätter ramarna för stadsdelarna, men bestämmer inte exakt hur kvarter och byggnader ska se ut mer exakt. Det bestäms i de kommande planprogrammen och detaljplanerna. I samband med varje ny detaljplan bjuder kommunen in till samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Då kan alla som vill vara med och lämna synpunkter. Vi planerar också för andra dialoger. De kan handla om hur en framtida Alsike station kan komma att se ut, vad som ska finnas i Knivsta stadspark och hur området kring Knivsta station ska utvecklas.

De nya stadsdelarna kommer att växa fram i etapper, under en längre tid, och det kommer att finnas många möjligheter till dialog och samskapande. Under de kommande åren kommer kommunen att på olika sätt bjuda in dig som bor och verkar i Knivsta kommun att bidra med dina tankar och synpunkter i planeringen av västra Knivsta och Alsike. Du kommer att bli inbjuden till dialogmöten av olika slag, få förfrågningar om att svara på enkäter och få förfrågningar om att delta i fördjupade samtal och andra aktiviteter.

Syftet är att samla så många tankar, idéer och åsikter som möjligt om hur de två nya hållbara stadsdelarna kan se ut i framtiden. De hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Läs om hur du kan delta och påverka de nya stadsdelarna

Ta del av Medborgarrådets enkät #3 om Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021