Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer just nu i arbetet med förslaget till stadsutvecklingsstrategi?

Just nu arbetar projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker tillsammans med att beakta inkomna synpunkter och se på om och hur dessa kan tillgodoses i ett nytt och omarbetat förslag.

Planen är att en omarbetad Stadsutvecklingsstrategi 2035 för de två planerade stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike ska vara klar i sin helhet i december 2021. Förslaget presenteras då tillsammans med en dialogredogörelse, som sammanfattar alla inkomna synpunkter från dialogen och hur de tagits till vara.

Därefter kommer Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning till förslaget. Det sker i flera instanser. Först får samhällsutvecklingsnämnden tycka till, därefter kommunstyrelsen. Slutligen tas förslaget upp i Knivsta kommunfullmäktige. Då bestäms om förslaget ska antas. 

Se tidsplanen här

Se informationsfilmen om stadsutvecklingsstrategin

Ta del av hela förslaget på stadsutvecklingsstrategi

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 november 2021