Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 2: Alsike station

Nu står du på området för framtida Alsike tågstation. Stationsområdet blir själva kärnan i stadsdelen Alsike stationssamhälle, med plats för butiker, restauranger och annan service.

I det så kallade Fyrspårsavtalet åtar sig staten bland annat att bygga en ny tågstation i Alsike. Stationsområdet blir själva navet i stadsdelen. Det ska vara lätt för dig som bor och verkar i Alsike att ta dig till stationen, och själva stationsområdet ska kännas som en del av stadsdelen.

Kärnan i stadsdelen Alsike stationssamhälle planeras till det här området, kring det som i stadsutvecklingsstrategin kallas för Alsike resecentrum. Centrumkärnan kommer att ligga på båda sidor om järnvägen.

Här planeras för bostäder men också verksamhetslokaler för kaféer, restauranger, butiker och annan service. Kring stationen blir bebyggelsen högre, oftast 4-5 våningar, med verksamhetslokaler i bottenplanet. Längre ut från kärnan blir bebyggelsen lägre, med plats för lägre flerbostadshus och radhus.

Istället för den nuvarande bron här intill kommer det i framtiden att finnas en ny och bredare bro här, med bussar och stationsuppgång för dig som bor och verkar i Alsike.

Stadskärnan ska vara blandad, med lokaler, kontor och bostäder i olika höjder och storlekar.

Se filmen om näringslivet i de nya stadsdelarna

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022