Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 3: Järnvägen

Ungefär här är det tänkt att en ny cykelväg att gå längs med tågspåren. Då kommer det gå att cykla till Knivsta tätort och förhoppningsvis också raka vägen till Uppsala, Märsta - eller kanske Stockholm! Det kommer också att bli lätt att ta sig mellan östra och västra sidan för dig som går eller cyklar, med flera kopplingar över eller under tågspåren.

Några hundra meter fram längs med tågspåren, mot Uppsala, planeras på längre sikt för en så kallad parkodukt över spåren. Det är en bred bro med natur på.

Mycket natur kommer att bevaras i stadsdelarna. Där du står nu planeras för ett grönskande stråk längs med järnvägen. Vissa träd invid Pinglaströmsvägen kommer behöva tas bort för att ge plats för de nya kvarteren. Men som helhet kommer det ändå bli bättre för klimatet, till exempel genom det nätverk av gångvägar, cykelvägar och så kallade gångfartsgator som kommer att göra det lätt att ta sig fram utan bil i stadsdelarna.

Om du står med näsan mot de tågspår som går mot Uppsala och tittar till vänster om dig in mot Pinglaströmsvägen ser du en av de platser där vi planerar för en så kallad mobilitetshubb.

Som sagt så planeras det för flera mobilitetshubbar i stadsdelarna. Det ska vara nära till hållbara transporter för dig som bor och verkar i stadsdelarna. Parkeringsplatser kommer inte att spridas ut på gator och torg utan samlas i "hubbarna". Då tar bilparkering mindre plats och det blir mer yta för grönområden och sociala mötesplatser som parker och torg.

Läs mer om mobilitetshubbar

Se filmen om trafik, transport och hållbar mobilitet

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022