Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 4: Tegelhagen

Den här delen av Alsike stationssamhälle planeras inte att färdigställas till år 2035 utan ryms i stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, till år 2057. Den gamla gårdsmiljön som du passerade på vägen hit kommer att bevaras och ängen här intill föreslås bli en park, med Pinglaström som en vattenåder genom parkmiljön.

Som du ser finns det både dalgångar och kullar i Alsike. De ska bevaras så långt det går när den nya stadsdelen planeras och byggs.

I sluttningen på andra sidan föreslås bebyggelse på lång sikt, men det ska fortfarande finnas skog kvar på toppen av höjden.

Du som bor i den här delen av stadsdelen Alsike stationssamhälle i framtiden kommer att få nära till naturen. Naturreservatet Södra Lunsen hittar du runt hörnet, med fina vandringsstigar och nära till Lunsentorpet, med grillplats och övernattningsstuga. På sensommaren finns gott om blåbär och lingon, och på hösten är det populärt att plocka svamp här.

I de nya stadsdelarna planeras skolor och förskolor så att de ligger intill orörd natur, som den föreslagna skolan söder om ängen.

Se filmen om natur och grön infrastruktur

Se filmen om kulturmiljö i stadsdelarna

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenaden i Alsike stationssamhälle

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022