Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 5: Södra stadsdelen

Nu har du kanske promenerat en bra bit längs Björkkällevägen för att komma hit. I framtiden är tanken att det ska vara lättare att ta sig runt i Alsike stationssamhälle på flera sätt. I stadsutvecklingsstrategin finns en så kallad grön slinga med, där det går att röra sig genom olika grönskande miljöer genom hela den nya stadsdelen.

Den gröna slingan kommer gå över kullen som du står bredvid just nu - se den streckade linjen på kartan.

Via slingan kan du ta dig genom hela stadsdelen och nå naturreservatet södra Lunsen i öster.

Söderut möter Alsike stationssamhälle landsbygden. Åkrar och ängar breder ut sig, med Mälaren bara några kilometer bort.

Vissa delar av Alsike, bland annat i det här området, består av privata fastigheter. Kommunen vill inte tvinga någon fastighetsägare att bygga på sin tomt, men är öppen att diskutera om det finns intresse.

Du som äger mark på de planerade områdena men som inte är intresserad av åtgärder och utveckling kommer självklart inte att tvingas till det. De nya stadsdelarna kommer då att planeras utanför din äga.

Är du fastighetsägare, boende eller företagare? Se mer information i länken här nedan.

Läs mer om genomförandet - hur de hållbara stadsdelarna ska växa fram

Läs informationen till dig som är fastighetsägare, boende eller företagare

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022