Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 6: Ekedalen

Hit känns det lite krångligt att ta sig idag. Men i framtiden blir den här delen av Alsike stationssamhälle mer lättillgänglig. Här planeras i framtiden för en grönskande och levande stadsgata, med god kollektivtrafik och goda möjligheter för gående och cyklister. Den här delen av Alsike planeras inte att färdigställas till år 2035 utan ingår förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, till år 2057. 

För att hela Alsike stationssamhälle ska vara tryggt, levande och välkomnande för alla föreslås blandad bebyggelse också här. Det kommer vara nära till små torg, service, parker och mobilitetslösningar.

Om du ställer dig med näsan bort från Björkkällevägen mot Lunsen ser du en gata till höger på kartan. Du kommer att kunna följa den gatan genom hela kvarteret, ända till den norra delen av stadsdelen. I korsningen intill dig planeras för en mobilitetshubb.

Väljer du istället att ta vägen rakt fram kommer du ut i naturen. Ekedalen gränsar till jordbruksmark och strax bortom fälten tar naturreservatet Södra Lunsen vid. Du som vill kan ta vänster och vandra genom åkrar, gårdar och skogspartier hela vägen till Mälaren. Tar du höger kan du så småningom ansluta till Upplandsleden.

Se filmen om bostadsförsörjningen i de två stadsdelarna

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022