Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 7: Vrå herrgård

Vrå herrgård skymtar bakom de stora järngrindarna. Den är en av Alsikes äldsta byggnader. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes år 1826. Idag är herrgården privatbostad och en historisk plats i Alsike.

Vrå herrgård blir en central plats för den hållbara stadsdelen Alsike stationssamhälle. När stadsdelen växer fram är det viktigt att det går att känna igen miljöer och byggnader som berättar om Alsikes historia.

Men lika viktigt är att skapa nya platser där människor kan känna sig hemma. Därför föreslås bebyggelse i så kallad mänsklig skala i stadsdelarna. Mänsklig skala betyder ungefär att det inte ska byggas för tätt eller för högt. Då blir det lätt att trivas.

När människor bor lagom nära varandra skapar det trygghet för alla. Lagom täta stadsdelar gör dessutom att mer natur kan sparas - till exempel Gredelby hagar en bit söderut.

Om du promenerade hit efter vår promenadkarta tog du vägen under järnvägen, genom Lisbeths tunnel. Tunneln är redan idag, och fortsätter vara, en viktig koppling mellan den östra och den västra sidan av järnvägen.

Hit tar du dig snabbt från östra delen av nya stadsdelen. Barn som exempelvis går på Alsike skola, eller har fritidsaktiviteter i Alsike sporthall, kan gå eller cykla på egen hand. Vägarna ska ses över och få god belysning. I nya stadsdelen Alsike stationssamhälle ska det vara lätt att gå och cykla på ett tryggt och säkert sätt.

När du nu fortsätter promenaden mot punkt 8 kommer du att gå förbi Fornåsa - ett område som det redan finns ett detaljplaneförslag för. Förslaget är att området införlivas i den nya stadsdelen. Fornåsa blir ett naturnära område, och i förslaget möjliggörs bland annat för radhusbebyggelse, villor och lägre flerfamiljshus.

Läs om hur de två stadsdelarna planeras att växa fram - förslag på genomförande

Se detaljplaneförslaget för Fornåsa

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Karta över promenad i Alsike

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022