Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 8: Framtidens Alsike stationssamhälle

Du har nu vandrat genom Alsike som det ser ut idag och tagit del av förslag till hur området kan utvecklas för framtiden. Kommunens plan är att skapa en grönskande och levande stadsdel med tydlig småstadskaraktär. Här ska det finnas arbetsplatser, service och olika sorters bostäder. Det ska vara nära till kollektivtrafik, och lätt att leva hållbart och klimatvänligt.

Stadsutvecklingsstrategin bestämmer inte i detalj hur det ska se ut i den nya stadsdelarna utan sätter ramarna för de två områdena, med strukturer för kvarteren, stadskvaliteter och lösningar för stadsbyggandet. Det blir först i de kommande detaljplanerna som det bestäms mer exakt hur byggnaderna och kvarteren ska se ut.

Genom att ta del av vår information om de nya stadsdelarna på knivsta.se/knivsta2035 Länk till annan webbplats. och läsa den antagna stadsutvecklingsstrategin för de två områdena går det ändå att få en bild av hur ett framtida Alsike stationssamhälle kan komma att se ut.

Service kommer främst att finnas i stadsdelarnas kärnor, där bebyggelsen är högre och där flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker, kaféer, föreningsliv och annan verksamhet. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter som rymmer flerbostadshus, radhus och närservice.

Arkitekturen och stadsbyggnaden ska följa Knivsta kommuns antagna strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy. Strategin anger bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna Knivsta och Alsike, att ny bebyggelse behöver ta hänsyn till omgivningen och att grönska och växtlighet ska vara viktiga inslag i stadsbilden. Stadsbyggnadsprinciperna rymmer också en arkitekturpolicy, med råd till byggherrar och arkitekter.

Se filmen om kommunens antagna stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Se filmen om social hållbarhet i stadsdelarna

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Se kartan över promenaden i framtida Alsike stationssamhälle

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar stadsutvecklingsvisionen på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2022