Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kommunens nyheter om Knivsta 2035

Här kan du ta del av de nyheter som Knivsta kommun publicerat om Knivsta 2035, stadsutvecklingsstrategin och de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

2022

2 augusti: Ny karta över Knivsta visar förr i tiden, idag - och i framtiden

21 juni: Se filmen om hur de nya stadsdelarna kan komma att se ut

15 juni: Fyra spår finns med i regeringens nya nationella infrastrukturplan

9 juni: Klart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm

31 maj: Gå våra guidade promenader via mobilen i framtidens hållbara stadsdelar

24 mars: Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle är antagen

24 februari: Nu arrangeras de första aktiviteterna kring energi och klimat i Knivstas framtida stadsdelar - välkommen att anmäla intresse för workshop 8 mars

21 februari: Knivsta kommuns remissvar till regeringen: Viktigt med full finansiering av fyra spår

17 februari: Återremiss för Stadsutvecklingsstrategi 2035 under onsdagens sammanträde med kommunfullmäktige

1 februari: Käppalaförbundets medlemskommuner säger ja till Knivsta kommun

31 januari: Knivstas förtroendevalda politiker bjuder in: Välkommen till digitalt informationsmöte med återkoppling på medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035!

2021

14 december: Ny utställning om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och medborgardialogen – kom förbi och träffa oss på plats vid två tillfällen

9 december: Nytt förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035 – nu ska Knivstas förtroendevalda politiker ta ställning

30 november: Knivsta kommun inleder forskningssamarbete med Högskolan i Gävle – ”de framtida stadsdelarna kan bli föregångare inom energi och klimat”

17 november: Stadsutvecklingsstrategi 2035: Ta del av Knivsta kommuns rapport från medborgardialogen

8 november: Ingen stängning av plankorsningen vid Knivsta station

19 oktober: Trafikverket arrangerar samråd för Uppsala Centralstation och Uppsala Södra

12 oktober: Stadsutvecklingsstrategi 2035: Nu pågår arbetet med ett omarbetat förslag för västra Knivsta och Alsike

7 oktober: Knivsta kommun tar ett steg mot framtidens kommunala avloppsrening – ansöker om medlemskap i Käppalaförbundet

16 september: Tack för alla inkomna synpunkter på Stadsutvecklingsstrategi 2035 – nu ser vi över förslaget

14 september: Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för Alsike Nord etapp 2 a

7 september: Livesända dialogmötet om Stadsutvecklingsstrategi 2035: Ta del av svar på insända frågor och följ mötet i efterskott

24 augusti: Välkommen på guidad rundtur till fots i morgondagens hållbara stadsdelar

17 augusti: Livesänt digitalt dialogmöte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi tisdag 24 augusti 18:30

6 juli: Välkommen på promenad i framtidens Fornåsa!

30 juni: Ta del av en interaktiv berättelse om förslaget för de två hållbara stadsdelarna

23 juni: Välkommen på guidade promenader via mobilen i framtidens hållbara stadsdelar

22 juni: Ta del av svar på insända frågor från det öppna dialogmötet om de två hållbara stadsdelarna 8 juni

11 juni: Se textad eftersändning av tisdagens dialogmöte om de hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike

3 juni: Välkommen till öppet digitalt dialogmöte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike

1 juni: Knivsta kommun presenterar stadsutvecklingsstrategi för de hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike – var med och tyck till om förslaget

25 maj: Trafikverket har inlett samråd för fyra spår

25 maj: Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy sätter ramarna för hur framtidens Knivsta ska se ut

29 april: Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning

9 mars: Centrala Ängby - ett nytt område växer fram i Knivsta tätort

16 februari: Medborgarrådets deltagare har tyckt till om framtidens Knivsta – ”vägledande när kommunen planerar för de två nya, hållbara stadsdelarna”

2020

9 december: Regeringen avslår kommunens begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet

8 december: Detaljplan Alsike Nord etapp 2 b har vunnit laga kraft

3 december: Attitydundersökning i Knivsta och Uppsala om fyra spår - åtta av tio tillfrågade är positivt inställda

24 november: Knivsta kommun tar fram stadsutvecklingsstrategi - ska sätta ramarna för hur de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike ska se ut

20 november: Samråd för detaljplan Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

9 november: ”Framtidens Knivsta ska vara socialt hållbart” – kommunens verksamheter samlades för ett gränsöverskridande dialogmöte

3 november: Nu har kommunen svarat staten om varför man vill omförhandla fyrspårsavtalet

23 oktober: Kommunen ska svara staten om varför man vill omförhandla fyrspårsavtalet

14 oktober: Knivsta kommun tar fram näringslivsstrategi – var med och påverka i arbetet

12 oktober: Naturvårdare genomför naturvärdesinventering i norra Alsike

7 oktober: Var med och påverka Knivsta 2035 och de två nya, hållbara stadsdelarna – svara på Medborgarrådets enkät #3

24 september: Knivsta kommunfullmäktige antar stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

17 september: Utvecklingsprogram Knivsta 2035 – två nya och hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2022