Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kontakt

Vill du veta mer om arbetet med Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna? Varmt välkommen att kontakta oss i kommunens projektgrupp!

Telefon (växel): 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se

Bild på Pelle Mikaelsson

Pelle Mikaelsson

Projektledare Knivsta 2035

Ulrika Lindgren Kokocha

Kommunikatör

Frida Wilhelmsson

Tjänstledig

Översiktsplanerare, projektledare Stadsutvecklingsstrategi

Alexander Jonsson

Trafikingenjör, ansvarig Mobilitet

Carin von Köhler

Kommunekolog, ansvarig grön- och blåstruktur

Eva Mårtensson

Chef lokalförsörjning

Pernilla Westerback

Näringslivsutvecklare

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022