Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Se filmer om stadsdelarna

Se våra informationsfilmer om Knivsta 2035 och kommunens stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

Informationsfilm: Stadsutvecklingsstrategi 2035 är antagen - det här händer nu

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022 antogs Stadsutvecklingsstrategi 2035. Det betyder att Knivsta kommun nu har en strategi och en färdriktning framåt för hur de två stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike ska växa och utvecklas. Se filmen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och vad som händer nu.

Ta del av hela stadsutvecklingsstrategin

Informationsfilm: Se hur de nya stadsdelarna kan komma att se ut!

Få en känsla för hur vardagslivet kan se ut i framtidens stadsdelar, och se bilder på hur de nya kvarteren kan komma att se ut.

Film om rapporten från medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035

I Knivsta kommuns rapport från medborgardialogen sommaren 2021 kan du bland annat läsa om dialogens olika aktiviteter, se hur många som deltog i dem och läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden. Se filmen om rapporten här!

Informationsfilm: Kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och skapa ett framtidens Knivsta med en bra och harmonisk helhet. Allt som byggs i kommunen framöver ska följa de stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy som antogs under 2020. Se filmen om priciperna här.

Ta del av strategin med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy i sin helhet här

Filmer om stadsutvecklingsstrategins förslag för olika stadsutvecklingsområden

I förslaget till stadsutvecklingsstrategi beskrivs strategier för sju olika stadsutvecklingsområden. Se filmerna om de olika tematiska områdena.

Film: Transport, trafik och hållbar mobilitet 

Läs mer i avsnittet om hållbar mobilitet i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Grönska, växtlighet och grön infrastruktur

Läs mer i avsnittet om grön infrastruktur i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Bostadsförsörjning

Läs mer i avsnittet om bostadsförsörjning i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Näringsliv

Läs mer i avsnittet om näringsliv i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Social hållbarhet

Läs mer avsnittet om social hållbarhet i stadsutvecklingsstrategin.

Film: Energi och klimat

Läs mer i avsnittet om energi och klimat i stadsutvecklingsstrategin.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022